logo

cenník

Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. ponúka klientom možnosť výberu z dvoch variantov určenia ceny za spracovanie účtovnícta. Jedná sa o položkové alebo paušálne ceny. Ceny za spracovanie účtovníctva sa odvíjajú od počtu zaúčtovaných účtovných položiek v peňažnom alebo účtovnom denníku. Pri položkových cenách je účtovaná každá položka samostatne, taktiež spracovanie daňového priznania k DPH a daňového priznania k dani z príjmov. Pri paušálnych cenách je spracovanie daňového priznania k DPH a daňového priznania k dani z príjmov už súčasťou ceny. Položkové ceny sú vhodné pre klientov s malým počtom účtovných dokladov. Zmena položkových cien na paušálne, prípadne opačne, je možná aj v priebehu spolupráce.

 

Jednoduché účtovníctvo - paušálne

Jedná sa o paušálne ceny za 1 mesiac v závislosti od množstva položiek v účtovníctve klienta a od jeho postavenia k DPH.

 • neplatca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 59,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 118,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 177,- EUR bez DPH
 • platca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 69,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 138,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 207,- EUR bez DPH

 • cena zahŕňa kompletné spracovanie účtovníctva vrátane účtovnej závierky a daňového priznania
 • mesačné prehľady Vášho hospodárenia v grafickom prevedení na Váš e-mail

Jednoduché účtovníctvo - položkovo

 • neplatca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,75 EUR bez DPH
 • platca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,80 EUR bez DPH

 • cena nezahŕňa účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmov FO a daňové priznanie k DPH (pri platcoch DPH)
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 20,- EUR bez DPH
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov FO: 149,- EUR bez DPH

Podvojné účtovníctvo - paušálne

Jedná sa o paušálne ceny za 1 mesiac v závislosti od množstva položiek v účtovníctve klienta a od jeho postavenia k DPH.

 • neplatca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 69,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 138,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 207,- EUR bez DPH
 • platca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 85,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 170,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 255,- EUR bez DPH

 • cena zahŕňa kompletné spracovanie účtovníctva vrátane účtovnej závierky a daňového priznania
 • mesačné prehľady Vášho hospodárenia v grafickom prevedení na Váš e-mail

Podvojné účtovníctvo - položkovo

 • neplatca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,80 EUR bez DPH
 • platca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,90 EUR bez DPH
 • cena nezahŕňa účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmov PO a daňové priznanie k DPH (pri platcoch DPH)
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 20,- EUR bez DPH
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO: 149,- EUR bez DPH

Mzdy a personalistika

 • spracovanie a výpočet mzdy TPP / zamestnanec: 9,- EUR bez DPH
 • spracovanie a výpočet mzdy DVP, DPČ, DBPŠ / zamestnanec: 8,50 EUR bez DPH

 • mesačné prehľady osobných nákladov v grafickom prevedení na Váš e-mail

Dane

 • daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A: 19,- EUR bez DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B: 49,- EUR bez DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmu PO: 149,- EUR bez DPH

Štatistika, grafy a prehľady

 • obraty účtov,
 • mesačná ziskovosť,
 • mesačná fakturácia,
 • mesačné zmeny stavu účtov,
 • mesačné zmeny stavu pokladní,
 • prehľad osobných nákladov,
 • prehľad miezd

 • všetky mesačné prehľady v grafickom a číselnom prevedení na Váš e-mail zdarma